A jelenlegi időszámításunk egy hihetetlen tévedésre épül.

Augusztus császár valójában 247 évvel közelebb élt hozzánk.

Ugyanakkor, e sorokat írva, hivatalosan 2009. július 25-én, állítom,

hogy az Úrnak 2009. esztendejében járunk, július hó 25. napját írjuk.

Az Úr Jézus születésétől számolt időszámítás pedig soha nem terjedt el,    

és sehol nem vezették be.

A ma használatban lévő időszámítás valójában az arszakida időszámítás,

ami az egykori pártus birodalom létrejöttekor indult valós 1. évszámmal,

és a nevének, az ' Úr valahányadik évében ' kifejezés téves értelmezése

miatt fogadták el, hogy ez az Úr Jézus születésétől számolt időszámítás.

 
 
Pontosítás egy hihetetlennek tűnő gondolathoz

Mottó: Nem a tévedés, hanem a változástól való elfordulás a...

Tisztelettel köszöntöm Önt, Kedves Olvasóm honlapomon!

A pontosítás szándéka, hogy az Eltévedt időszámítás elméletével kapcsolatos félreértéseket tisztázza.

   Az elmélet szóba kerülésekor sokszor találkozni reflexszerű véleményekkel, gyakran pejoratív megnyilvánulásokkal és szinte minden esetben látni, hogy az ítéletalkotó még felületesen sem ismerkedett meg az elmélet tartalmával, mondanivalójával. A legtöbben megelégszenek azzal az információval, hogy a ' kitalált középkor ' kategóriájába tartozik, és már teszik is be a megfelelő skatulyába: 'érdekes, de nem érdekel', 'na már megint', 'sületlenség,nbutaság, ostobaság, ... stb ', és így tovább. Sajnálatos, és biztosan állítható, hogy téves megitélés alapján döntenek.Szekeres Sándor  (2011.06.19.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
I. Bevezető

Az emberi történelem folyamán egyre fontosabbá vált az idő mérése, a pontos naptárak készítése és az évek helyes számontartása. Az eltelt évezredek során többféle időszámítás jött létre, köztük a mai időszámításunk. Az utóbbi időben azonban egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi időszámítás pontosságát.


Szekeres Sándor  (2008.09.05.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
II. Az elmélet alapjai

Az elmélet két megoldatlan problémára épül. Egyik a történelem sötét középkornak is nevezett VI-VII-VIII. századi forráshiányos időszaka. A másik pedig a caesari és a Gergely-féle naptárreformok végrehajtása során keletkezett ellentmondás.


Szekeres Sándor  (2008.09.05.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
III. Évszámok titkai

A bevezetőben említettek alapján Kézai évszámait az egykori pártus birodalom i.e. 247-ben kezdődött időszámításában kell értelmezni. A 700-as évszám Attila hunjainak Pannóniába jövetelének éve Kézai Simon művében, a 453 pedig Attila halálának éve a mai időszámításban.  Folytatva a gondolatot, azt állítom, hogy a 700-as évszám valójában Attila halálát takarja. Ebben a fejezetben elsődlegesen ezt az állítást kell bizonyítani. Ha igazolást nyer, akkor magától értetődik, hogy mind Kézai, mind forrásainak lejegyzői a pártusok érájában írták le évszámaikat. Feltehetőleg sem Kézai, sem az eredeti források lejegyzői nem voltak tudatában, hogy melyik időszámításból származnak a számok.Szekeres Sándor  (2010.05.20.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
IV. Az Úr időszámítása és a fantomkor

  Az időszámítás elterjedéséről és a fantomkor keletkezéséről lesz szó a következőkben. Az időszámítás a magyarok bejövetele előtt is bekerülhetett a Kárpát-medencébe, a népvándorlások egyik hullámával. A korábbi bekerülés időpontja szélesebb körű elterjedését nem befolyásolta, mivel azt nem a Kárpát-medencei ismertsége indította el, hanem egy jól használható időszámítás hiánya. Ez a hiány a római időszámítás megszűnésével keletkezett. A fantomkornak pedig elkerülhetetlenül létre kellett jönnie nevének a félreértése miatt.Szekeres Sándor  (2010.06.03.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
V. Fantomévek nélkül

A fantomkor több véletlen körülmény találkozása során emberi, történelmi félreértés miatt épült be az időszámításokba, és nem egy erre irányuló szándékos beavatkozással jött létre. Azokba az időszámításokba, amelyekben egy valós első esztendőtől számolták az éveket, és nem utólag lett megállapítva az egyes számú évük, nem kerültek, nem kerülhettek bele a „fantom évek". Az összeesküvés-elméletre épülő naptárhamisítás a szélesebb körben ismert éráknál amúgy sem jöhet szóba.
   A hipotetikus kezdetű keresztény- és a bizánci időskála minden bizonnyal tartalmazza a fantom éveket, de azok, amelyek valós kezdettel indultak, tiszták maradtak, legyen bár még mai is használatban lévő, vagy már megszakadt éra. A fantomkor eseményeinek tisztázásánál a nehézségét épp az okozza, hogy összekeveredett a pontos helyén lévő és az elcsúszott időskálák történelme.
     Ebben a fejezetben kerülnek tárgyalásra azok az időszámítások, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a mai időszámításunkhoz, azonban jó néhány vizsgálatra érdemes időskála kimarad, mit például a perzsa eredetű Jatzegerd-éra, az örmények időskálája, de a szeleukida időszámítás is.
   A tárgyalásra kerülő időszámítások: a Hold járására alapuló iszlám éra, a rejtélyes egyiptomi kopt keresztények naptára, és az Etiópiában ma is hivatalos, most még rejtélyes eredetű etióp időszámítás.
   Egy érdekes adalék kerül terítékre a szökőévek helyével kapcsolatban, majd Dionysius Exiguus Jézus valós születése szerinti időszámításának egy lehetséges magyarázatára is sor kerül.
  A fantomkor nélküli időskálában László Gyula kettős honfoglalás elmélete új értelmet kap. A finnugor elméletet megremegtető régészprofesszor munkájában a kései avarokat azonos nyelvűnek azonosítja a magyarsággal.
    A fejezet utolsó részeiben a Kárpát-medence fantomévek nélküli történetének fontosabb eseményei találhatóak, érdekes epizódokkal kiegészítve.Szekeres Sándor  (2010.06.03.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
VI. Eltévedt időszámítás csillagászati bizonyítása

  Egy igazán komoly bizonyíték lenne az elmélet igazolására, ha az arszakidák időszámításának egy adott évszámához köthető csillagászati eseményt, a mai, polgári időszámítás szerint ugyanabban az évben találnánk meg.


Az arszakida időszámítás napfogyatkozása


(Részlet az Eltévedt időszámítás című könyvből)Szekeres Sándor  (2010.02.20.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
VII. A nap- és holdfogyatkozások

A kronológiák, az időskálák pontosságát előszeretettel igazolják a különböző történelmi forrásokban megfigyelt nap- és holdfogyatkozások időpontjának beazonosításával.
   Több mint száz évvel ezelőtt egy német tudós, F. K. Ginzel hatvan különféle nap- és holdfogyatkozást talált 476-ig, azaz Róma bukásáig, amiben a későbbi kutatók az időpontok többségét pontatlannak minősítették. Egyike Robert Russell Newton, aki összegyűjtötte az antik forrásokban fellelhető ókori megfigyeléseket. A tudós professzor véleménye szerint a feljegyzett ókori megfigyelések óriási százaléka, amit kb. 80-90%-ban határozott meg, megbízhatatlan és pontatlan.
    Mivel ez a könyv arról szól, hogy maga az időszámításunk skálája hibás, így a hibásnak tartott szakaszon megkeresett és beazonosított fogyatkozások természetesen nem lehetnek a helyükön. Kivételt képeznek azok a fogyatkozások, amelyeket egy fantomévektől mentes időszámítás vonalán rögzítettek. 
    Az időskálák igazolásához a napfogyatkozások alkalmasabbak, mivel a holdfogyatkozás előfordulásának magas száma és a teljes éjszakai féltekéről történő észlelhetősége túl sok egyezésre alkalmas időpontot szolgáltat.    Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
VIII. Összefoglalás

Mottó:...ha jó úton jársz, a megoldásra  előbb-utóbb rátalálsz...

 Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
IX. Kik vagyunk?

- Már én pedig azt mondom, hallja kegyelmetek, hogy nem elkergetni kell a törököt, hanem idehozni....

....- ...azt gondoltam, nemzetes urak, százszor többet érne egy eleven bég, vagy legalább csausz, aki köztünk lakván, igen sok apró kellemetlenséget elhárítana a fejünkről. Szabad város vagyunk, nemzetes urak, de szabadságunk láncokból van kovácsolva. Keressünk magunknak egy zsarnokot, hogy megélhessünk!             

(Mikszáth Kálmán: Beszélő köntös)

 Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 
X. Függelék

1. Kronológia 2. Forrásjegyzék 3.Számítástechnikai programok 4.Tartalmi felépítés


Szekeres Sándor  (2010.06.04.) Nyomtatható változat        Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 
 

AZ ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS ELMÉLETECikkek száma: 11 db
CIKKEK KIGYŰJTÖTT HOZZÁSZÓLÁSAIHozzászólások száma: 0 db

VENDÉGKÖNYV
LEXIKON
ONLINE KÖNYVRENDELÉS
FOTÓALBUMOK
LINKEK, TÁRSOLDALAK
STATISZTIKA
ELÉRÉSEK
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Mottó:

A tévedés be nem ismerése egyenlő a megoldástól való elfordulással.
Az idő olyan, mint víz, előbb-utóbb a felszínre dobja, ami nem oda való.

(Nemtom)

 
 STATISZTIKA
 VENDÉGKÖNYV
 LEXIKON
 ONLINE KÖNYVRENDELÉS
 FOTÓALBUMOK
 ELÉRÉSEK

Keresés honlapon
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi:2018
Etióp:2010
Kopt:1734
Iszlám:1439
Perzsa:1397
Zsidó:5778
Indiai:1940
Bizánci:7526
Örmény:1466

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.
 

Eltévedt évszámok


Jézus születésétől számolt
TévesHelyes
20251778
Arszakida éra
TévesHelyes
22652018
Szeleukida éra
TévesHelyes
23292082
Róma alapításának érája
TévesHelyes
27712524
Nabú-nászir-éra
TévesHelyes
27652518
Olimpiai éra
TévesHelyes
698 ol. 2 év633 ol. 2 év

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.
 
 
Ugrás_a_cikk_oldalára

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  GONDOLGOK
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
  források
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY