<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

  
      Nyomtatható változat       Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Az eltévedt időszámítás elméleteCimkék :
 

VIII. Összefoglalás


Eltévedt időszámítás

Mottó:...ha jó úton jársz, a megoldásra  előbb-utóbb rátalálsz...

 

 

A mai időszámításunk az egykori pártus birodalom arszakida időszámítása és 2009-t írunk. Az etiópok időszámítása isz. 7-ben indult, III. Ptolemaiosz idejében és 2001-t írnak. Az egyiptomi koptok Péter és Márk Rómába indulásától, másképp írva a „mártírok évétől”, isz. 284-től számolják érájukat, és 1725-öt írnak. Az iszlám 622-ben indul, a hidzsra évével, és 1430-at írnak, kicsivel többet, mintha napévben lenne, mivel holdévet használnak. Jézus pedig isz. 240-ben (vagy a körül) született és 272-ben halt kereszthalált. A római kor 247 évvel előbbre jön, a Julián naptárt a 203. évben vezették be. Caesar pedig i.sz. 204. év márciusának idusán halt meg.

 

 A négy időskála elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva.

 


Összehasonlításhoz a következő ábrán látható a mai állapot.

 

 

    Nem feltételezem, hogy az általam megadott évszámok hajszálpontosak, mivel a napfogyatkozások azt mutatják, hogy néhányukat újra kell értékelni, de a fantomkor létrejöttének logikai vonala végigkövethető.

Következzen a Bevezetőben feltett három kérdés válasza.

 

  1. Elterjedhetett-e a pártusok időszámítása a kora középkorban, Jézus születése szerinti időszámításként?

  A pártus birodalom „Úr születésétőlkezdetű időszámítása az egykor szkítának nevezett birodalmon és valószínűleg a Kárpát-medencén keresztül, az oda beáramló pártusokkal rokon népek közvetítésével fokozatosan ismertté válik a keresztény területeken. Elterjedését két jellemzője segíti. Az egyik a megjegyezhető és könnyen követhető évszámítása. A másik pedig a neve, amiért Krisztus születésétől számított éveknek vélik. Szélesebb körű ismertsége feltehetőleg mégis az 1054-es nagy egyházszakadás után teljesedik ki, amikor is az elszakadási folyamat része lehetett egy másféle időszámítás bevezetésének igénye.

 

2. Létrejöhetett-e benne a „kitalált középkor” elméletében leírt kérdéses korszak, és hogyan?

  Az általános elterjedése után, az 1. évszám helyét, Jézus vélt születési évét, megkeresik a Biblia evangéliumi írásainak elemzésével a római korban, és Augusztus uralkodásának 28. évéhez kötik. A művelet 247 évvel korábbra teszi Jézus születését, vele együtt az egész római kort. A 800-as évek végének eseményei nem kötődnek a római korhoz, ezért maradnak a helyükön. A két korszak közé 247 többlet év kerül az 560-as éveket követően, az akkor megszakadt római időszámítás után. A fantomkor feltehetőleg bekerül azokba az időszámításokba is, amelyek első évét utólag, hipotetikusan állapították meg. Azok az időszámítások, amelyek egy valós első évtől indulnak (pl. az iszlám, kopt), tiszták maradnak.

   A történelmi források kutatásai során lassan kitöltődik a fantomkor, az események széthúzásával, illetve egymás utáni dátumozásával és néhány mesés történettel. Az egész korszak hitelesebbé válik a helyes időszámításokban rögzített események betoldásával, amivel a valós és valótlan történelem összekeveredik Az események helyretételével és valódi helyük, értékük és fontosságuk tisztázásával a zavaros századok eltűnnek. Az Úr időszámításában az ókor vége 723-ra kerül (i.sz. 476).

   3. Található-e bizonyíték arra, hogy a mai időszámításunk valóban az egykori pártus birodalom időszámítása?

  Kálti Márk Képes krónikája évszámainak és dátumneveinek átfogalmazása azt igazolja, hogy valakik észrevették a problémát az időszámítással, illetve, hogy Kézai Simon évszámai a pogány korból származnak és a hun uralkodó, Attila 700-ban halt meg.

    Gergely pápa tíz napos módosítása így már eléri Caesar korát, és a 203. évi tavaszi napéjegyenlőség időpontja március 21. 2145, és ott is marad még húsz évig.

     A szökőévek szinkronizálásával az i.sz. 8. éve, az AUC. 761. éve és az Úr 255. éve találkozik, ami egy év elcsúszást jelent szökőévnél, de a különböző évkezdetek miatt átkerült, illetve kerülhetett át a következő évre, a mai helyére. A kopt, etióp és a római időszámításban ugyanakkor van (volt) a szökőév, egy évvel előttünk.

    A holdciklus 19-es évszámával a 247 maradék nélkül osztható. A cáfolni igyekvőknek egyik fontos érve, mely szerint AUC. 709-es évben január 1-én újhold volt, most ott van Úr. 203. január elsején, talán pontosabban is, mint a jelenlegi i.e. 45-ben

  Az etióp és egyiptomi kopt időszámítások titokzatos eredete felfedte titkát, és mindkettő kezdete egy valós eseményhez köthető. 

   A korai hunok és Attila hun birodalmának 247 évvel előrehozott évszámai pontosan illeszkednek László Gyula kettős honfoglalás elméletében lefektetett korai avarok 630-as és a griffes-indás avarok 670-es, régészeti leletekből megerősített évszámaihoz.

     Az i.sz. 174. évi fogyatkozások a babiloni agyagtáblán található ékírásos szövege alapján egyértelműen igazolódni látszik, hogy a mai időszámításunk az arszakida időskála.

    A nap és holdfogyatkozás beazonosítása során előkerültek Hérodotosz elveszett napfogyatkozásai a peloponnészoszi háború új fogyatkozásával együtt, mind helyszínben, mind időben egyezve, csak 240 évvel később. Figyelmet érdemlő még az Úr. 272. november 20-i fogyatkozás Jeruzsálemben, ami Jézus kereszthalálának éve lehet. Meglett az idősebb Plinius által leírt, Vespasianus és fia konzuli évének egymás utáni nap- és holdfogyatkozása, pontosan az általa leírtaknak megfelelően. Ezekkel együtt kilenc olyan fogyatkozás került elő, amit eddig irodalmi kitalálásnak vélt az utókor. A nap- és holdfogyatkozások azt mutatják, hogy a görögök olimpiai érája csak 240 évvel, a mezopotámiai hivatalnoklisták kora pedig 231 évvel jön közelebb korunkhoz.

Sok kérdés maradt nyitva.

   A szeleukida időszámítás és környékének évszámításai, valamint a Föld forgástengelyének precessziójára alapuló ellenérv sem került még górcső alá.

   A mezopotámiai területekről több érdekes nap- és holdfogyatkozás sorozat maradt ki.

   Dionysius Exiguus húsvéttáblázata készülhetett 247 évvel később, és az új helyen is pontosan illeszkedik minden adata, kivéve a húsvétvasárnapokat. A szökőévben hétfőre esnek. Ezért egyelőre kimaradt a könyvből.

    A BM 34034 és a BM 45745 számú agyagtáblák 175-ös évszámának majd kétéves eltérése is pontosításra szorul. Ha a táblákon  174-nek vagy 173-nak is értelmezhető az évszám, akkor elképzelhető, hogy a szökőévek problémája is megoldódik, mivel feltételezett áttételére a néggyel osztható évekhez nincs szükség, és ebben az esetben Dionysius 247 évvel később készítette táblázatait.

   A fantomkor „történelmét” teljes egészében elkerültem, és nem is volt szándékom elmerülni benne.

   A téma rengeteg kutatnivalót biztosít minden vállalkozó kedvű műkedvelőnek és szakembernek.

 

 

Szekeres Sándor


  
    Nyomtatható változat   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerk:webmester
Idő:2010.06.04.
Olv.:1519
Cimkék:

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 

Eddigi hozzászólások:

A cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 

Mottó:

A tévedés be nem ismerése egyenlő a megoldástól való elfordulással.
Az idő olyan, mint víz, előbb-utóbb a felszínre dobja, ami nem oda való.

(Nemtom)

 
 STATISZTIKA
 VENDÉGKÖNYV
 LEXIKON
 ONLINE KÖNYVRENDELÉS
 FOTÓALBUMOK
 ELÉRÉSEK

Keresés honlapon
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Ma érvényes évszámok


Jelenlegi:2018
Etióp:2010
Kopt:1734
Iszlám:1439
Perzsa:1397
Zsidó:5778
Indiai:1940
Bizánci:7526
Örmény:1466

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.
 

Eltévedt évszámok


Jézus születésétől számolt
TévesHelyes
20251778
Arszakida éra
TévesHelyes
22652018
Szeleukida éra
TévesHelyes
23292082
Róma alapításának érája
TévesHelyes
27712524
Nabú-nászir-éra
TévesHelyes
27652518
Olimpiai éra
TévesHelyes
698 ol. 2 év633 ol. 2 év

Az évszámok a számítógép dátumbeállításához igazodnak.
 
 
Ugrás_a_cikk_oldalára

 

Unsoft.hu


Levél a webmesternek

 
  GONDOLGOK
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
  források
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY